Telefon

0 532 514 24 88

E-Posta

info@eladazizli.com
TR
TR EN RU

Ses Teli Felci

Ses Teli Felci

İnsanda motor ve duyusal görevleri yerine getiren sinirler; beyinde bulunan merkezi sinir sisteminden çıkarak vücuda dağılan, sağ ve solda birer adet olmak üzere çiftli yapıya sahip, Kranial Sinirlerdir (Kafatası Sinirleri veya Kafa Çiftleri).

Toplam 12 çiftten oluşur ve her birinin farklı görevi vardır.Bu çiftlerden onuncusu olan Nervus Vagus (10. Kafa Çifti), kafatasından çıktıktan sonra ağız, kulak, gırtlak, kalp, akciğerler, mide ve bağırsaklara dağılır ve bu sistemlerin işlevlerini yerine getirmesini sağlar.

Ses Teli Felci

Gırtlak bölümünün duyusunu ve ses tellerinin motor görevlerini diğer sinir çiftlerinden bağımsız olarak tek başına sağlar.

Vücutta bulunan sistemlerin çalışmasını sağlayan sinir çiftlerinden birinin ya da her ikisinin iletim yapmaması veya sınırlı iletim yapması nedeniyle, sistemin çalışamaması durumuna felç ya da inme (paralizi) denir.

Ses tellerinin; yanlara doğru hareket eden, nefes alırken karşılıklı olarak açılan, konuşurken de kapanan bir işlevi vardır. Gırtlak içerisinde bulunan ses tellerinin hareketlerini kontrol eden Nervus Vagus sinirinin, hasar veya deformasyon nedeniyle çalışmaması sonucunda ses tellerinin hareket edememesi ya da kısıtlı hareket etmesine Ses Teli Felci (Vocal Cord Paralysis) denir.

Ses teli felçlerinin, meydana geldikleri ve etkiledikleri alana göre farklı türleri vardır:

  • Tek Taraflı (Unilateral) Ses Teli Felci: Tek Bir Ses Teli Etkilenir. Ses Tellerinden Biri Tam Olarak Kapanmadan, Yarı Açık Pozisyonda Kalır Ve Hareket Yeteneğini Kaybeder. Tam Kapanan Ses Teli Ile Senkronizasyon Kaybolur. Nefes Yetersizliği Ve Tükenmesi Nedeniyle Solunumda, Sesin Alçak Çıkması Nedeniyle De Konuşmada Problemlere Sebep Olur.
  • Çift Taraflı (Bilateral) Ses Teli Felci: Her Iki Ses Teli De Etkilenir. Ses Telleri Tam Olarak Kapanmadan, Yarı Açık Pozisyonda Kalır Ve Hareket Yeteneklerini Kaybederler. Açıklık Az Ise Ses Iyi Çıkar Fakat Açılma Olmadığından Nefes Alma Güçleşir, Acil Müdahaleye Ihtiyaç Duyulur. Solunumun Sağlanabilmesi Ve Beslenme Esnasında Nefes Borusuna Yabancı Maddelerin Girişinin Engellenebilmesi Için, Boyun Dış Kısmından, Nefes Borusuna Bir Delik Açılır (Trakeostomi).
  • Gırtlakta Duyu Kaybına Neden Olan Ses Teli Felci: Tek Başına Gırtlak Bölümünün Duyusunu Sağlayan Nervus Vagus’un Işlevini Yitirmesiyle Gırtlak Duyusunun Kaybolmasıdır. Ses Telinin Gerginliği Etkilenir. Konuşma Sesi Kısılır, Soluk Borusuna Yemek Kaçabilir, Şarkı Söylerken Ses Değişir, Boğazda Basınç Duygusu Hissedilir, Boğaz Temizleme Ihtiyacı Duyulur.

 

Ses teli Felci Belirtileri Nelerdir?

Ses teli felcinin genel belirtileri; kısık, çatlak veya hırıltılı ses, nefes darlığı ve tükenikliği, konuşma esnasında sese hava karışımı, ses yorgunluğu ve tükürüğü yutkunma güçlüğü, beslenme esnasında soluk borusuna yemek kaçması ve öksürük krizi eşliğinde kendini gösteren boğulma tehlikesi, içilen sıvıların burundan geri gelmesidir.

Sel teli felci oluştuğu anda ses tellerlinin bulunduğu pozisyon, felç belirtilerinin de farklılık göstermesine sebep olur. Ses tellerinin açıklık durumuna göre seste kısılma ya da nefes almada güçlük en belirgin belirti olarak ortaya çıkar. Genel olarak ses telleri ortada yani kapalı pozisyonlarına yakın bir yerdeyken felç oluşursa nefes alma problemleri, yanlarda yani açık pozisyonlarına yakın bir yerdeyken felç oluşursa ses kısıklığı problemleri baskın hale gelir. Çok nadir görülmekle birlikte her iki ses teli birden tam kapalı ya da çok az açılmış pozisyonda iken felç oluştuğu takdirde; nefes alınamaz ve acil müdahale gerekir.

Sel teli felcinde tanı konulabilmesi için öncelikle bir kulak-burun-boğaz uzmanı tarafından ilk muayene yapılmalıdır. Yapılacak bu muayene ile şikâyetlere sebep olan sorunun ses tellerinde yaşanan felç olup olmadığı, felcin tek ses telinde mi yoksa her iki telde mi olduğu, felcin seviyesi, başka bir etken olup olmadığı gibi hususlar tespit edilir. İlk muayenede ses tellerinin yapısı ve işlevselliği; ses telleri ve çevresinin görüntülendiği larengoskopi veya stroboskopi adı verilen endoskopik cihazlarla ve ses analiz programlarıyla incelenir. Gırtlakta bulunan ve ses tellerini hareket ettiren kasların işlevselliği ise; bir iğne (elektrot) aracığıyla kas içine girilerek, kasın elektriksel potansiyelini ölçen elektromiyografi (EMG) cihazı kullanılarak incelenir. Eğer yutkunma ve beslenme problemi varsa; hastaya baryum ve noniyonik iyot gibi kontrast maddeler verilerek, bu maddenin vücut içerisinde özelliklede ağız ve yemek borusu arasındaki seyrini incelemeye yarayan fluoroskopi yöntemi kullanılır.

Doktor tarafından gerekli görüldüğü takdirde eş zamanlı olarak röntgen, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans (MR) tetkikleri de istenebilmektedir.

Şikâyetler ve belirtiler ışığında yapılan tanı çalışması sonucu tedavi yöntemine ve cerrahi müdahaleye gerek olup olmadığına karar verilir.

Ses Teli Felci Nedenleri Nelerdir?

Her ne kadar bazı ses teli felçlerinin oluşma nedeni tam olarak anlaşılamasa da çoğunlukla; yaşanan bir travma veya boyun, boğaz, tiroit, kalp ve akciğer bölgesi ameliyatları esnasında Nervus Vagus sinirine verilen operasyonel hasarlar nedeniyle ya da bu müdahaleler sonrasında vuku bulan enfeksiyon ve nörolojik sorunlar nedeniyle oluşmaktadır. Bu nedenlerle birlikte; herhangi bir ameliyattan kaynaklanmayan enfeksiyonlar, denge sinir iltihapları (Vestibüler Nörit), guatr ameliyatı, boyun bölgesi travmaları, gırtlak ve çevresi organlarda oluşan tümörler, reflü, sinirsel yapıya zarar veren kafa travmaları da ses teli felcine sebep olabilmektedir.

Ses Teli Felci Nasıl Tedavi Edilir?

Ses teli felci tanısı konulan hastalar için öncelikle ses teli kaslarına yeniden işlevsellik kazandıracak ses terapisi uygulanır ve ihtiyaç duyulan ilaç tedavisi ile desteklenir. Ses terapisi ve ilaç tedavisi ile iyileşme görülmediği takdirde cerrahi operasyon kararı verilir. Uygulanacak cerrahi yöntem; etkilenen sinirin türüne, ses tellerinin felç oluştuğu esnadaki pozisyonuna, felcin tek veya çift taraflı oluşuna göre belirlenir.

Cerrahi müdahalede nefes yoksunluğu acil müdahale gerektirir. Bu durum Nervus Vagus’un işlevini yitirmesi nedeniyle gırtlak duyusunun kaybolması sonucu her iki ses telinin kapalı ya da çok az açık pozisyonda hareketsiz kalmasıyla oluşur. Bu durumda solunumun sağlanabilmesi ve yeme – içme esnasında nefes borusuna yabancı maddelerin girişinin engellenebilmesi maksadıyla boyun dış kısmından, nefes borusunun 2 ila 3. halkaları arasına bir delik açılır (trakeostomi) ve boru şeklinde yapay bir kanal (kanül) yerleştirilir. Daha sonra çift taraflı felçlerin tedavisi için kullanılan Endoskopik CO2 Lazer Kordotomi (Kashima Prosedürü) veya Aritenoidektomi (arytenoidectomy) Ameliyatı ile müdahale edilir.

Endoskopik CO2 lazer kordotomi yönteminde; genel anestezi altında ağız bölgesinden endoskopik lazer aparatı ile girilir, ses tellerinden birinin arka kısmında kesi yapılarak bölge genişletilir. Bu şekilde nefes alma için alan oluşturulur.

Aritenoidektomi ameliyatında ise gırtlak bölgesinde bulunan aritenoid kıkırdağı alınır.

Tek taraflı ses teli felçlerinde Doku Nakli veya Sinir Değiştirme (transplantasyon), Tiroplasti Tip 1 (Isshiki Thyroplasty Type I – Medialization) ve Dolgu (Enjeksiyon) Tedavisi gibi yöntemlerle cerrahi müdahale yapılabilir.

Doku Nakli yönteminde; felçli ses teli orta bölgeye doğru itilir ve hastaya ait başka bir bölgeden alınan doku ses kutusunun dışından içeri doğru yerleştirilir. Felçli olmayan ses telinin hasarlı ses teline nazaran daha iyi titreşmesi sağlanır. Sinir Değiştirme yönteminde ise; hasarlı sinir alınarak yerine boyun bölgesindeki sağlıklı bir sinir yerleştirilir. Tam iyileşme 6-9 ay sürer.

Tiroplasti yönteminde; sedasyon veya lokal anestezi altında felçli ses teli veya kıvrımı üzerine kalıcı bir parça yerleştirilerek (implant) iki ses telinin birbirine temas etmesi ve ses telleri arasındaki açıklığın kapatılması sağlanır. Genellikle implantın pozisyonunu düzeltmek için ikinci bir ameliyat gerekir. Operasyondan bir gün sonra taburcu olunur ve yaklaşık bir haftada iyileşme görülür.

Dolgu Tedavisi yönteminde; ağız içinden ya da boyun bölgesinde yapılacak kesi ile felçli ses teline ulaşılır ve ses telinin genişliğini arttırmak için tel içerisine dolgu maddesi (yağ veya kolajen) enjekte edilir. Bu şekilde felçli ses teli orta bölgeye yaklaştırılır. Aynı gün taburcu olunur ve 2-3 gün içerisinde iyileşme görülür.

Eğer siz de ses kısıklığı ve nefes almakta güçlükler yaşıyorsanız, iletişim bilgilerimizi kullanarak bize ulaşabilir; ses teli bozukluklarının teşhisi ve tedavisi için kendisini adamış, en yeni teknolojiler ile donatılmış araç ve aparatları kullanan, özel talep ve ihtiyaçlarınızı ön planda tutan merkezimizde tedavi olabilir, hastalığınız hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ses Teli Felci Hakkında Bilgiler

1 Senas
Kaç Seans İşlem Yapılır 1 Senas
20 Dakika
İşlem Süresi 20 Dakika
5 Gün Sonra
İşe Ne Zaman Dönülür 5 Gün Sonra
Herkesin vücut yapısı farklılık gösterir. Bundan dolayı herkesin tedavi süreci, planlaması ve sonuçları da farklılık göstermektedir. İşlem hakkında verilen bilgiler ortalama değerlerdir.Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

Online Randevu Al

Hastalarımızdan YorumlarHastalarımızdan Yorumlar

Melisa Aktürk

Elad bey ile ilk görüşmemde kendisine hemen güvendim. Hem sıcak kanlı, güler yüzlü bir doktor hem de detaylıca, dürüstçe her şeyi açıklıyor. Ameliyatımın 1. ayındayım. Morluksuz, ağrısız bir süreç geçirdim. Ayrıca daha şimdiden burnumun şeklini çok seviyorum :) Doğal, yüzünüzle uyumlu bir burun istiyorsanız Elad bey çok doğru bir tercih. Ekibi ve kendisi çok ilgililer. Ameliyatı yaptım bitti diye düşünmüyorlar. Gönül rahatlığı ile doktorumu tavsiye edebilirim. Kendisine ve ekibine sonsuz teşekkür ederim.

Elif Demirtaş Kanburoğlu

Kendisine ilk görüşme için gittiğiniz de zaten ameliyat için gün alıp çıkacaksanız :) o kadar tatlı ve herşeyi en ince detayına kadar anlatan bir doktor. 1 tane kötü yorum gördüm bence kasti Elad beyi tanıyan herkes böyle bir üslupla hastaya davranmayacağını bilir

Burcu Çebi

Görebileceğiniz en tatlı, en ilgili, güleryüzlü doktorlardan biri olacağından şüpheniz olmasın! Yaptığı güzel işlerle, duruşuyla muazzam bir insan. Ameliyatımın 5. ayındayım ve onu tercih ettiğim için çok mutluyum. İyi ki siz Elad Bey :) Güzel daha nice işlere imzanızı atacağınızdan şüphem yok. Ve siz bir işlem görmek isteyip, araştırmaya giren ve bu yorumu okuyan sevgili arkadaşlar, Elad Bey’i tercih ederseniz mutlu olursunuz

İletişim Bilgileri

Bizimle iletişime geçmek isterseniz, lütfen formu doldurun veya bize bir e-posta gönderin.

İletişim

Kültür Mahallesi, Ahmet Adnan Saygun Caddesi Akmerkez No:3 Kat: 10 D2, 34340 Beşiktaş/İstanbul

Yol Tarifi Al info@eladazizli.com 0 532 514 24 88

International :

+90 543 738 35 56

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin

Adınız Soyadınız
Telefon Numaranız
E-Posta Adresiniz
Konu
Mesajınız
Elad Azizli Whatsapp