Telefon

0 532 514 24 88

E-Posta

info@eladazizli.com
TR
TR EN RU

Ses Teli Kanseri

Ses Teli Kanseri

Tek hücreli canlılarda çoğalmanın sağlanması, çok hücreli canlılar da ise dokuların yenilenmesi ve canlının büyüyüp gelişebilmesi için gerekli olan biyolojik olaya hücre bölünmesi denir.

Bu bölünme; bazı dokularda sürekli, bazı dokularda ise belirli zamanlarda olur. İnsan vücudunda bulunan, kas ve sinir hücreleri dışındaki sağlıklı hücreler de bölünebilme yetisine sahiptirler.

Ses Teli Kanseri

Hücre bölünmesi, hücrede döngüsel olarak görev yapan molekül gruplarının oluşturduğu ve hücrede meydana gelen olayları eş güdümlü hale getiren bir mekanizma tarafından kontrol altında tutulur. Kimi zaman DNA’da oluşan bir kısım hasarlar yüzünden, yeni hücrelere yani bölünmeye ihtiyaç olmadığı halde hücreler kontrolsüz bir şekilde bölünmeye devam eder ve çoğalırlar. Oluşan bu gereksiz hücreler, kütle şeklinde birikerek urları oluştururlar. Doku ya da organlardaki hücrelerin, kontrol mekanizmasının kontrolü dışında bölünerek çoğalmasıyla oluşan kütlenin meydana getirdiği kötü huylu (maling) tümörlere / urlara kanser (cancer) denir. Bu kötü huylu tümörler, kendilerine yer açmak için normal yapıdaki dokuları sıkıştırabilir, içlerine sızabilir ya da hasar verebilirler. Ayrıca kanser hücreleri, içerisinde biriktikleri tümörden ayrılıp kan yoluyla diğer doku ve organlara ulaşabilir, vücuda hızlıca yayılabilir (metastaz), düzensiz ve kontrolsüz bölünmelerine devam ederek orada yeni tümörler oluşturabilirler.

Ses telleri üzerinde bulunan ya da vücudun başka bir bölgesinden gelerek ses tellerine yerleşen doku ve hücrelerden bir kısmının düzensiz ve kontrolsüz olarak bölünmesiyle oluşan kötü huylu tümörlere Ses Teli Kanseri (Vocal Cord Cancer) ya da Ses Teli Karsinomu (Vocal Cord Carcinoma) denir. Ses telleri, gırtlak bölgesinin glottis diye bilinen bölümünü oluşturduğundan Glottis Karsinomu olarak da adlandırılır. Ses telleri üzerinde beyaz (lökoplaki) veya kırmızı (eritroplaki) bir plak şeklinde görülmeye başlarlar. Nodül, polip, kist veya kanser öncüsü hücreler (prekanseröz) gibi ses tellerinde meydana gelen oluşumlar, ilk önce ses kısıklığına sebep olduklarından fark edilmeleri ve teşhisleri hızlı olur. Başlangıç evresinde, gırtlağa yayılmadan önce teşhis edildiği takdirde ses teli kanseri tedavi edilebilmektedir. Gırtlak bölgesinde meydana gelen kanser vakalarının çok büyük bir çoğunluğunu ses tellerinde oluşan yüzey kaplayıcı, deri tipi, yassı (skuamöz) kanserler oluşturmaktadır.

Gırtlak içerisindeki ses kutusu çevresinde yer alan kıkırdak ve seyrek dokulu lenfler, ses tellerinde oluşacak kanser hücrelerinin hızlı yayılmalarına ve başka bir organı işgal etmelerine engel olurlar. Bu nedenle ses teli kanseri, 6-9 ay süreyle yayılmadan kendi bölgesinde kalır. Teşhis esnasında kanserin çevreye yayıldığı tespit edildiği takdirde, kanserin geç evresi olarak kabul edilir.

Ses teli kanseri oluşumuna zemin hazırlayan (predispozan) en önemli etken sigara ve aşırı alkol tüketimidir. Farklı yaşlarda ve sigara kullanan kadınlarda da görülmekle birlikte, genellikle 50-70 yaş aralığındaki erkeklerde görülür. Sigara içmeyen bireylerde ses teli kanseri görülme olasılığı çok düşüktür.
Bunun yanında; genetik yapı, virüs ve bakteriler, asbest (amyant) minareline maruz kalma, aşırı derecede ahşap ve metal tozları, krom ve nikel içeren boyalar ile vernik kullanımı ya da kullanılan ortamda bulunma, yetersiz beslenme, reflü ve larenjit hastalıkları ile zayıflamış bağışıklık sistemi de ses teli kanserine sebep olabilmektedir.

Ses Teli Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Nodül, polip, kist veya kanser öncüsü hücreler gibi ses tellerinde meydana gelen oluşumların ilk ve en belirgin belirtisi iki haftadan uzun süren ses kısılmasıdır. Ses kısıklığı ile birlikte veya bağımsız olarak; ses değişiklikleri, nefes almada güçlük, kronik boğaz ağrısı, kulak ağrısı, kanlı öksürük, yutma ve yutkunma güçlüğü, boyun bölgesinde hissedilen yumrular / kitleler, kilo kaybı gibi belirtiler de görülebilir.

Belirtilerin görünmesi ya da şikâyetlerin artmasıyla birlikte hasta, bir kulak-burun-boğaz uzmanı tarafından detaylı olarak muayene edilmelidir. Öncelikle ses telleri endoskopik cihazlarla incelenir. En sık kullanılan endoskopik görüntüleme araçları; burun içinden girilerek kullanılan, ışık, kamera ve dar bir tünelden oluşan laringoskopi ile fasılalı ışık kaynağı kullanan teleskop kamera olan videostroboskopidir. Bu inceleme esnasında kanserli hücrelere rastlandığı takdirde, doku örnekleri alınarak (biyopsi) patolojik incelemesi yapılır. Aynı zamanda gerekli görüldüğünde röntgen, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans (MR) tetkikleri de istenebilmektedir. Müteakiben tanı konularak; kimyasal ilaçların kullanıldığı kemoterapi, radyoaktif ışınlarla yapılan radyasyon tedavisi / radyoterapi (ışın tedavisi) ve endoskopik cerrahi tedavi yöntemlerinden uygun olanına karar verilir. Verilecek kararda hastanın durumu ve yaşı, kanserin bulunduğu evre ve kanserin yeri önem arz eder.

Kemoterapi bazen tek başına, bazen de radyoterapi ve cerrahi müdahalelerin öncesinde, esnasında ve sonrasında kullanılabilmektedir. Öncel olarak tümörü küçültmek veya büyümesini önlemek amacıyla kullanılan kemoterapi, diğer yöntemlerle birlikte ya da sonrasında ise tümörün yayılmasını önlemek için koruyucu protokol olarak uygulanabilmektedir. Genellikle ileri evre kanserlerde kullanılır.

Kanserli hücrelerde yayılma tespit edildiği durumlarda radyasyon tedavisi uygulanır. Boyun bölgesinden her gün belli dozda radyoaktif ışın verilerek kanserli hücrelerin yok edilmesi amaçlanır. Radyasyon tedavilerinin sonrasında yan etkiler görülebilmekte, ağız ve boğaz bölgesinde beslenmeyi engelleyen ağrı verici yaralar oluşabilmekte, bunun doğal bir sonucu olarak aşırı kilo kaybı yaşanabilmektedir. Ayrıca yaralar zamanla iyileşse bile kalıcı yutma problemleri yaşanabilmektedir. Radyasyon tedavisi aynı bölgeye sadece bir kez uygulanabilmektedir. Bununla birlikte radyasyon tedavilerinden yaklaşık 10 yıl sonra bu tedaviden kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır. Bu nedenle iyileşme görülebilecek vakalarda daha az risk içermesi nedeniyle endoskopik cerrahi yöntemleri tercih edilmektedir. Özellikle 30-70 yaş aralığındaki kişilere cerrahi ameliyat yöntemini uygulamanın daha verimli olacağı değerlendirilmektedir.

Küçük alanla sınırlı kalan ses teli kanserlerinin tedavisinde endoskopik cerrahi operasyon yapılarak, tümör bulunduğu bölgeden kesilerek veya kazınarak ayrılır ya da lazer ile yakılır.

Ses Teli Kanseri Evreleri Nelerdir?

Ses Teli Kanseri tanısı konulduğunda en iyi tedavi yönteminin uygulanabilmesi için kanserin hangi evrede (stage) olduğunun bilinmesi gerekir. Evre belirleme / evreleme işlemi, kanserin yayılıp yayılmadığını ya da nerelere yayıldığını tespit etmek için yapılan detaylı bir çalışmadır. Kanserin hangi evrede olduğunu bilmek doktora, hastalığın seyri hakkında tahminde bulunabilmesi ve iyileşme şansı olup olmadığını anlayabilmesi konusunda yardımcı olur.
Dünyada değişik evreleme sistemleri kullanılmaktadır. En yaygın olan evreleme sistemi Amerikan Müşterek Kanser Komitesi (American Joint Committee on Cancer – AJCC) ve Uluslararası Kanser Kontrol Birliği (The International Union for Cancer Control – UICC) tarafından birlikte geliştirilen Tümör-Nod-Metastaz (TNM) Sistemi’dir. TNM evreleme sistemi; kanserleri, ilk teşhis edilen tümörün boyut ve uzanımı (T), bölgesel lenf nodu (yumru / düğüm) tutulumu (N) ve uzak metastazın olup olmaması (M) faktörlerine bağlı olarak sınıflandırmaktadır. Buna göre ses teli kanserinin Yerinde Karsinom haricinde 4 evresi vardır:

 • Aşama 0 (Yerinde Karsinom – Carcinoma in Situ): Ses teli / telleri yüzeyinde kansere dönüşme ve yakın bölgedeki dokulara yayılabilme riski olan kanser öncüsü hücreler (prekanseröz) bulunabilir.
 • Aşama 1 (Yerel Karsinom – Locally): Kanser dokusu ses tellerinden birinde ya da her ikisinde bulunabilir. Ses tellerinin işlevselliği normaldir, her iki tel de hareket edebilir durumdadır.
 • Aşama 2 (Erken Yerel Karsinom – Early Locally Advanced): Kanser dokusu üst gırtlak bölümü (supraglottise) ve alt gırtlak bölümlerinden (subglottise) birine ya da her ikisine yayılmıştır. Ses tellerinin işlevselliği anormaldir, normal hareket edemezler.
 • Aşama 3 (Geç Yerel Karsinom – Late Locally Advanced): Kanser dokusunun yayılmış olup olmadığıyla ilgilidir.
 • Kanser yalnız gırtlakta olup ses telleri hareket edemez durumdadır ya da kanser gırtlak etrafındaki dokularda bulunmaktadır. Kanser 3 cm. ya da daha küçük bir lenf düğümüne yayılmış olabilir.
 • Kanser ses tellerinden birinde ya da her ikisinde olmakla birlikte 3 cm. ya da daha küçük bir lenf düğümüne yayılmış olabilir. Ses telleri normal hareket edebilir.
 • Kanser üst gırtlak bölümü (supraglottise) ve alt gırtlak bölümlerinden (subglottise) birine ya da her ikisine yayılmış olmakla birlikte 3 cm. ya da daha küçük bir lenf düğümüne yayılmış olabilir. Ses telleri normal hareket edemez.
 • Aşama 4 (Metastazlı Karsinom – Metastasized): Kanser dokusunun boyun bölgesi dışına yayılmış olup olmadığıyla ilgilidir. 3 bölüme ayrılmıştır.
 • Aşama 4A: Kanser tiroid kıkırdaktan yayılmıştır ve boyun bölgesi dışına yayılmış olmakla birlikte 3 – 6 cm. büyüklüğünde bir lenf düğümüne yayılmış olabilir. Ses telleri normal hareket edemeyebilir.
 • Aşama 4B: Kanser omurga önü boşluğa yayılmış ve karotid arteri (boynun her iki yanındaki atardamar) sarmalamıştır veya göğüs kısımlarına yayılmış olmakla birlikte herhangi büyüklükteki bir veya daha fazla lenf düğümüne yayılmış olabilir. Ses telleri normal hareket edemeyebilir.
 • Aşama 4C: Kanser akciğer, karaciğer, kemik gibi diğer organ ve yapılara yayılmıştır.

Ses Teli Kanseri Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Ses Teli Ameliyatı genellikle kanserin 1 ve 2. evrelerinde uygulanır. Amaç kansersiz normal doku korunarak, tümörün yok edilmesidir. Ağız bölgesinden ya da nadiren boyun bölgesinden yapılabilir.

Yapılacak ameliyatta tümörün yeri ve durumuna göre endoskopik cerrahi ekipmanları ile ses kutusunun büyük bölümü çıkarılabilir, ses kutusu yeniden yapılandırılabilir, tümör bulunduğu yerden kesme veya kazıma işlemi ile ayrılabilir ya da lazer uygulama ile bulunduğu yerde yok edilebilir. Bazen gırtlağın tamamen çıkarılması ya da lenf bezlerinin alınması da söz konu olabilmektedir.

Yapılan cerrahi müdahaleler uzun sürmez. Ancak iyileşme süresi, uygulanan yönteme ve yapılan operasyona göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca ameliyat sonrası radyoterapi veya kemoterapi uygulanıp uygulanmayacağına karar verilir. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda tedavinin birkaç hafta ile birkaç yıla yayılabileceği öngörülmelidir.

Ses teli kanseri ses kısıklığıyla belirti gösterdiğinden genellikle erken teşhise olanak sağlar. Bu nedenle tedavi başarı oranı oldukça yüksektir.

Eğer siz de ses kısıklığı ve nefes almakta güçlükler yaşıyorsanız, iletişim bilgilerimizi kullanarak bize ulaşabilir; ses teli bozukluklarının teşhisi ve tedavisi için kendisini adamış, en yeni teknolojiler ile donatılmış araç ve aparatları kullanan, özel talep ve ihtiyaçlarınızı ön planda tutan merkezimizde tedavi olabilir, hastalığınız hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

Ses Teli Kanseri Hakkında Bilgiler

1 Seans
Kaç Seans İşlem Yapılır 1 Seans
1 Saat
İşlem Süresi 1 Saat
5 Gün Sonra
İşe Ne Zaman Dönülür 5 Gün Sonra
Herkesin vücut yapısı farklılık gösterir. Bundan dolayı herkesin tedavi süreci, planlaması ve sonuçları da farklılık göstermektedir. İşlem hakkında verilen bilgiler ortalama değerlerdir.Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

Online Randevu Al

Hastalarımızdan YorumlarHastalarımızdan Yorumlar

Melisa Aktürk

Elad bey ile ilk görüşmemde kendisine hemen güvendim. Hem sıcak kanlı, güler yüzlü bir doktor hem de detaylıca, dürüstçe her şeyi açıklıyor. Ameliyatımın 1. ayındayım. Morluksuz, ağrısız bir süreç geçirdim. Ayrıca daha şimdiden burnumun şeklini çok seviyorum :) Doğal, yüzünüzle uyumlu bir burun istiyorsanız Elad bey çok doğru bir tercih. Ekibi ve kendisi çok ilgililer. Ameliyatı yaptım bitti diye düşünmüyorlar. Gönül rahatlığı ile doktorumu tavsiye edebilirim. Kendisine ve ekibine sonsuz teşekkür ederim.

Elif Demirtaş Kanburoğlu

Kendisine ilk görüşme için gittiğiniz de zaten ameliyat için gün alıp çıkacaksanız :) o kadar tatlı ve herşeyi en ince detayına kadar anlatan bir doktor. 1 tane kötü yorum gördüm bence kasti Elad beyi tanıyan herkes böyle bir üslupla hastaya davranmayacağını bilir

Burcu Çebi

Görebileceğiniz en tatlı, en ilgili, güleryüzlü doktorlardan biri olacağından şüpheniz olmasın! Yaptığı güzel işlerle, duruşuyla muazzam bir insan. Ameliyatımın 5. ayındayım ve onu tercih ettiğim için çok mutluyum. İyi ki siz Elad Bey :) Güzel daha nice işlere imzanızı atacağınızdan şüphem yok. Ve siz bir işlem görmek isteyip, araştırmaya giren ve bu yorumu okuyan sevgili arkadaşlar, Elad Bey’i tercih ederseniz mutlu olursunuz

İletişim Bilgileri

Bizimle iletişime geçmek isterseniz, lütfen formu doldurun veya bize bir e-posta gönderin.

İletişim

Kültür Mahallesi, Ahmet Adnan Saygun Caddesi Akmerkez No:3 Kat: 10 D2, 34340 Beşiktaş/İstanbul

Yol Tarifi Al info@eladazizli.com 0 532 514 24 88

International :

+90 543 738 35 56

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin

Adınız Soyadınız
Telefon Numaranız
E-Posta Adresiniz
Konu
Mesajınız
Elad Azizli Whatsapp